PRIVACY POLICY

Het Gareel BV, gevestigd aan Huygensweg 32 5482 TG Schijndel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Het Gareel,
Huygensweg 32, 
5482 TG, 
Schijndel, 
073-5475475

A.Verstegen is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Gareel BV zij is te bereiken via info@hetgareel.nl

Webwinkel:

De webwinkel van Het Gareel BV is ontwikkeld en wordt ondersteund met behulp van de software van Highbiza BV. De door u verstrekte persoonsgegevens worden met betrokken partijen gedeeld om (technische) ondersteuning te bieden en u te verzekeren van een betrouwbare en veilige webwinkel. Deze partijen maken alleen gebruik van uw persoonsgegevens om onze website te kunnen gebruiken, ontwikkelen, verbeteren en/of optimaliseren en dus uw gebruikersgemak en de veiligheid van uw persoonsgegevens te verbeteren. Deze partijen zullen dus geen gebruik maken van uw gegevens voor eigen doeleinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Het Gareel BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Het Gareel BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verstrekt en/of verzameld. Op verzoek van onze klant worden alle bewaarde gegevens verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Het Gareel BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het Gareel BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor fiscale cq boekhoudkundige doeleinden.

Veiligheid van uw gegevens:

Het Gareel BV houdt zich bezig met de beveiliging en de vertrouwelijkheid van uw informatie. Wij bieden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen ter bescherming van de gegevens die we verwerken en onderhouden. We beperken bijvoorbeeld de toegang tot deze informatie aan geautoriseerde medewerkers en aannemers die deze informatie moeten weten om onze applicatie, website, softwareprogramma's te kunnen gebruiken, ontwikkelen, verbeteren of optimaliseren. Het Gareel BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetgareel.nl

Nieuwsbrief:

Door in te schrijven voor de nieuwsbrief van Het Gareel BV blijft u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en mogelijke acties. U kunt zich ten alle tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief via de ‘unsubscribe’ link onderaan de nieuwsbrief of neem contact met ons op via info@hetgareel.nl. De mailingspartner van Het Gareel BV, Mailchimp, verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend namens Het Gareel BV, en zal dus geen gebruik maken van uw gegevens voor eigen doeleinden.

Cookies of vergelijkbare technieken: 

Het Gareel BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zien en / of hebben derden partijen toegang tot informatie die door de aanvraag is verkregen door derden?:

Het Gareel BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast verstrekt Het Gareel BV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

We kunnen de door de gebruiker verstrekte en automatisch verzamelde informatie bekendmaken:

 • Zoals vereist door de wet, zoals het voldoen aan een dagvaarding of een dergelijk juridisch proces;
 • Als we in goed vertrouwen geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een overheidsschrift;
 • Met onze vertrouwde dienstverleners die voor ons werken, die niet zelfstandig gebruik maken van de informatie die wij aan hen bekendmaken en hebben ingestemd met de regels die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet.
 • Als de naam van de ontwikkelaar van de vennootschap is betrokken bij een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van zijn activa, wordt u per e-mail en / of een vooraanstaande kennisgeving op onze website op de hoogte gesteld van de eigendomsverandering of het gebruik van deze informatie, Evenals eventuele keuzes die u over deze informatie heeft.

Minderjarige bezoekers:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetgareel.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Gareel BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Gareel BV) tussen zit.

Mobiele Shopping Applicatie (App):

De Mobiele Shopping Applicatie van Het Gareel BV is ontwikkeld en wordt ondersteund met behulp van de software van Highbiza BV. De door u verstrekte persoonsgegevens worden met betrokken partijen gedeeld om (technische) ondersteuning te bieden en u te verzekeren van een betrouwbare en veilige Mobiele Shopping Applicatie. Deze partijen maken alleen gebruik van uw persoonsgegevens om onze Applicatie te kunnen gebruiken, ontwikkelen, verbeteren en/of optimaliseren en dus uw gebruikersgemak en de veiligheid van uw persoonsgegevens te verbeteren. Deze partijen zullen dus geen gebruik maken van uw gegevens voor eigen doeleinden.

Apparaattoestemmingen (App gebruikers):

 • Camera:
  De toepassing vraagt ​​om toestemming om de camera van uw apparaat te gebruiken. De camera wordt uitsluitend gebruikt voor het scannen van QR-code en streepjescode en wordt alleen geactiveerd wanneer u deze functie activeert.

 • Locatievoorziening:
  Wanneer u de mobiele applicatie bezoekt, kunnen we GPS-technologie (of andere soortgelijke technologieën) gebruiken om uw huidige locatie te bepalen. Dit is om uw adres automatisch op het adresveld bij de kassa te tonen. We delen uw huidige locatie niet met andere gebruikers of partners.

  Als u niet wilt dat uw locatie gebruikt wordt voor de bovengenoemde doeleinden, kunt u de locatievoorzieningen uitschakelen voor de mobiele applicatie die in uw accountinstellingen, in uw mobiele telefooninstellingen en / of in de mobiele applicatie staat.

Automatisch verzamelde informatie (App gebruikers):

De applicatie kan bepaalde informatie automatisch verzamelen, inclusief het type mobiel apparaat dat u gebruikt, uw mobiele apparaat unieke apparaat-ID, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internet browsers die u gebruikt en informatie over de hoe u de toepassing gebruikt

Wat zijn mijn opt-out rechten? (App Gebruikers):

U kunt de verzameling van informatie door de Applicatie gemakkelijk stoppen door de Applicatie te verwijderen. U kunt de standaardverwijderingsprocessen gebruiken die beschikbaar zijn als onderdeel van uw mobiele apparaat of via de mobiele applicatiemarkt of netwerk. U kunt ook via e-mail een Opt-Out aanvragen via info@hetgareel.nl , houd er wel rekening mee dat sommige of alle door de gebruiker verstrekte gegevens mogelijk nodig zijn om de toepassing goed te kunnen laten functioneren.

Uw toestemming:

Door de toepassing, website en/of onze diensten te gebruiken, gaat u akkoord met onze verwerking van uw gegevens, zoals beschreven in het privacybeleid, nu en zoals gewijzigd door ons. "Verwerking" betekent het gebruik van cookies op een computer / handheld apparaat of op welke manier dan ook, of met het aanraken van informatie, inbegrepen van, maar niet beperkt tot het verzamelen, opslaan, verwijderen, gebruiken, combineren en onthullen van informatie, welke activiteiten zullen plaatsvinden in Nederland. Als u buiten Nederlands woont, worden uw gegevens overgedragen, verwerkt en opgeslagen daar onder de privacystandaarden van Nederland.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Gareel BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hetgareel.nl.

Aanpassingen:

Het privacybeleid kan om welke reden dan ook van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wij zullen u op de hoogte brengen van wijzigingen in ons privacybeleid door het nieuwe Privacybeleid hier te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen voor eventuele wijzigingen, aangezien doorlopend gebruik gezien wordt als goedkeuring van alle veranderingen. (laatste update: 23-05-2018)

Neem contact met ons op:

Als u vragen heeft over privacy tijdens het gebruik van de applicatie of vragen heeft over onze praktijken, neem dan contact met ons op via email op info@hetgareel.nl .